Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γόνος

(τα μικρά σε μέγεθος ψάρια κάθε είδους που δεν έχουν προλάβει να αναπαραχθούν)

Η νομοθεσία προβλέπει ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη για τα είδη, γιατί όταν αλιεύονται πρέπει να έχουν προλάβει να αναπαραχθούν. Δυστυχώς όμως, συχνά ο γόνος φτάνει στην αγορά και κατ' επέκταση στο πιάτο μας. Επιπλέον, σύμφωνα με νέα ερευνητικά δεδομένα τα ελάχιστα μεγέθη που ισχύουν σήμερα δεν εξασφαλίζουν υγιή ιχθυαποθέματα, για αυτό και θα πρέπει να αυξηθούν ακόμα περισσότερο.

Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε αν επιλέγουμε κάθε φορά τα μεγαλύτερα σε μέγεθος ψάρια κάθε είδους. Δεν αγοράζουμε και δεν καταναλώνουμε γόνο, η αλιεία του οποίου όχι μόνο ερημώνει τις θάλασσες αλλά είναι και παράνομη.